James Bond taipuu myös opetukseen

Daniel Craig viimeistä kertaa roolissaan 007 James Bond. Craigin ajan Bondin tarinallista kaarta pääsee tarkastelemaan kokonaisuutena oppimateriaalissa, jonka Koulukino on tuottanut. Oppimateriaali löytyy osoitteesta www.koulukino.fi/007
B25_24267_RC2 James Bond (Daniel Craig) in NO TIME TO DIE, an EON Productions and Metro-Goldwyn-Mayer Studios film Credit: Nicola Dove © 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Valtakunnallisen voittoa tavoittelemattoman Koulukino ry:n verkkosivuilla on julkaistu laatimani James Bond -elokuvasarjan 007-oppimateriaali, jossa on runsaasti tehtäviä eri oppiaineisiin: suomen kieli ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, psykologia, historia, maantiede, kotitalous, kuvataide, musiikki, filosofia, liikunta ja terveystieto.

Mukana on tiedonhaku- ja esseetehtäviä, hyvin paljon luovan kirjoittamisen tehtäviä ja äidinkielen ylioppilaskirjoituksien lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeisiin valmentavia tehtäviä, joiden aineistot ovat elokuvaoppimateriaalissa pitkälti audiovisuaalisia. Mukana on myös harjoituksia, joissa aineistoina ovat Bond-laulujen sanoitukset tai esimerkiksi Bond-kirjailija Ian Flemingin teokset.

James Bond -elokuvat ovat – piti niistä tai ei. Koulujen tehtävänä on tarjota välineitä kohdata ja prosessoida ympäröivää maailmaa. Se ei onnistu ohittamalla näkyviä, suosittuja ja kutsuvia ilmiöitä, kuten James Bond.

Tehtävät on laadittu ajatuksella, että niissä on James Bond -elokuvasarjan tiettyihin elokuviin liittyvää sisältöä mutta kantavana ajatuksena on, että tehtävät sopivat mihin tahansa Bond-saagan elokuvaan. Tehtävien toteutustavan opiskelijat ja oppilaat voivat itse valita. Samalla myös opettajille avataan mahdollisuus harjoitusten laajennettuun soveltamiseen: harjoitellaanko kirjoittamista, suullisia vain audiovisuaalisia taitoja, ryhmäviestintää, parityöskentelyä vai puhtaasti yksilöllisiä taitoja?

James Bond 007-oppimateriaali on mahdollisuus tarkastella kriittisesti, luovasti ja hauskasti myös todellisuuttamme


Tehtävät ja ennen kaikkea James Bond -sarja sallii vaivattomasti oppiaine- ja jopa kouluasterajat ylittävän yhteistyön. Koska Bond on 1950-luvun keksintö ja koska sarjaan on vuosikymmenten saatossa kehitetty ja kehitetään niin paljon oheistuotteita ja -materiaalia, se tarjoaa monipuolisen aineiston monenlaiseen käyttöön myös tulevaisuudessa. Pitkä ajallinen jakso mahdollistaa vuosikymmenien välisen tietyiltä osiltaan säilyneen mutta muutoksiakin sisältävän ideologian ja ajatusmaailman tarkastelun. Harjoituksia voi poimia yksittäisille opintojaksoille ja kursseille tai niistä voi teettää kokonaan oman, itsenäisen kurssinsa. Perusopetuksen puolella Bond soveltuu myös ilmiöopetukseen, jos valitsee elokuvat ikärajasuositusten mukaan.

Suunnittele James Bondille elämäntaparemontti ja treeniohjelma, joka sisältää myös terveellisen ruokavalion.” (007-oppimateriaali)

James Bond -elokuvat toistavat samoja kohtauksia, kuten takaa-ajoja ja soluttautumista milloin mihinkin. Vain kohtausten esittämistavat ovat vuosikymmenten saatossa muuttuneet. 007-oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella myös toteutustapoja eri aikoina.
NTTD_PRHQ_20200828440 Forces launching an assault on a facility in London in NO TIME TO DIE, an EON Productions and Metro-Goldwyn-Mayer Studios film Credit: Courtesy of DANJAQ and MGM © 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Fiktiivisenä maailmana, jonka tavoitteena voi pitää oman aikansa ja todellisuutensa heijastamista, James Bond 007 on ajatuksia herättävä ja ristiriitainenkin aineisto, jota on pidetty sisältönsä vuoksi soveltumattomana oppimateriaaliksi. Todellisuutemme ja ikiaikaistenkin kertomustemme fiktiivinen maailma on kuitenkin moninainen ja kaikista paras lääke ymmärryksen lisäämiseen – hyvän, pahan ja erityisesti niiden välimuotojen tarkasteluun – on rohkeus tarkastella tarinoita kriittisesti.

Kirjoitustaidon tehtäviä on kuusi; teemoina ovat nais- ja mieskuva, teknologia, luonnonvarat, tavoitteet ja oikeudenmukaisuus. Lukutaidon tehtäviä on 13.

James Bond -elokuvat ovat olemassa – piti niistä tai ei -, ja ne ovat tyypillisesti vuoden katsoimpia elokuvia, jotka houkuttelevat useat sukupolvet yhdessä elokuviin. Bond on ja jatkaa kuvitteellista elämäänsä, ja opetuksen ja koulujen tavoitteena on ennen kaikkea tarjota välineitä kohdata ja prosessoida ympäröivää maailmaa, avata silmät näkemään. Se ei onnistu ohittamalla tai vaikenemalla etenkään James Bondin kaltaisten näkyvien, kutsuvien, suosittujen ja yli sukupolvia puhuttelevien tarinoiden edessä.

Kirjoita potilaskertomus, jossa toimit James Bond -elokuvista tuttujen epäonnisten henkilöiden lääkärinä. Jäljittele potilaskertomusten konventiota eli ominaispiirteitä. (007-oppimateriaali)

Toivon, että Koulukino-oppimateriaalista 007 on iloa ja hyötyä! Tehtäviä saa vapaasti käyttää, muokata ja hyödyntää, kuten muitakin Koulukinon tuottamia oppimateriaaleja. Myös täydennysehdotuksia ja -ideoita otetaan vastaan (s-postiosoitteeni on Yhteystiedot-sivulla).

Suosituslinkki
Koulukinon 007-oppimateriaali
Koulukino ry

Kommentoi