Maikka

Tervetuloa Maikka mintissä -blogiini!

Olen FL Juha-Matti Tammela, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja, tietokirjailija, sanoittaja ja elokuvakasvattaja. Olen unelmatyössäni ja opettanut suomea ja kirjallisuutta vuodesta 2007 Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa. Tarjoan yksityisopetusta myös TutorHousella etä- ja lähiopetuksena, esimerkiksi yo-preppausta ja tukea lukion suomen kielen ja kirjallisuuden opintojaksoille. Tervetuloa oppimaan asuitpa missäpäin vain!

Valtaosan urastani olen työskennellyt lukiossa. Käsikirjoitan Sanoma Pron lukion Loisto-sarjan vuorovaikutusosuuksia, ja olen tehnyt Jukola – Lukion suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan oppikirjoja. Laadin myös elokuvakasvatuksen oppimateriaaleja Koulukinolle, ja teen itseäni inspiroivia kirjoittamis-, esiintymis- ja oppimisjuttuja. On ollut hienoa osallistua myös koulukinokoulu-sertifikaatin kehittämistyöhön valtakunnallisen voittoa tavoittelemattoman Koulukinoyhdistyksen kanssa.

Kokemusta on monipuolisesti kouluarjesta: luokan- ja ryhmänohjaus, opiskelijakunnan ohjaaminen, tukioppilastoiminta, johtoryhmätyöskentely, leirikoulut, kansainväliset projektit, peruskoulun aineenopetus, kerhot, suomi toisena kielenä, kymppiluokat, tieto- ja viestintätekniikan kollegatutorointi, Puhvi-kokeiden arviointi ja esimerkiksi Helsingin kulttuurikeskuksen monialaisten kulttuurikurssien vetäminen. Vaihtelevat tehtävät rikastuttavat, kehittävät ja usein myös virkistävät.

Kouluttaudun mielelläni, sillä näkökulmia ei ole yleensä opetustyössä liikaa. Viime vuosina olen opiskellut ainedidaktiikkaa, erityispedagogiikkaa ja opetushallintoa. Juoksen, käyn aktiivisesti teatterissa ja elokuvissa, ja luen erityisesti alani tietokirjallisuutta. Pääaineitani ovat kirjallisuus, suomen kieli ja opetustiede.

Arvostan ja hyödynnän suomalaisen opettajan autonomiaa. Oman tyylin säilyttäminen on tärkeää: työmäärän on oltava sellainen, että jaksaa katsoa kauas ja tehdä työnsä juuri siten, kuin haluaa. Tartun siihen, mihin uskon ja mikä resonoi myönteisesti.

Parasta työssäni ovat nuoret. Jokainen – myös opettaja – lähtee omasta sijainnistaan. Siksi etäisyydet samaankin päämäärään vaihtelevat; olipa kyse oppimisesta, rohkeudesta, itsensä toteuttamisesta tai löytämisestä.

Suosituslinkkejä
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Sanoma Pro
Koulukino ry
TutorHouse Oy